Chuyên mục: Chuyên gia trả lời

Xét nghiệm HIV

Hỏi: Tôi muốn biết về Xét nghiệm  HIV? Trả lời: Xét nghiệm là cách  duy nhất để biết mình có nhiễm HIV không? Có bạn nói: “Xét  nghiệm làm gì? Bị có nghĩa là chết….

Post 1