Chuyên mục: Thông tin cai nghiện

Một ngày tại Trung tâm cai nghiện huyện Tương Dương

Trung tâm cai nghiện huyện Tương Dương thành lập vào năm 2005, đến năm 2010 bắt đầu nhận điều trị, chăm sóc và giáo dục cho người nghiện trong và ngoài huyện.                                                                      Trung…

Post 1