17 - 11 2012

Địa chỉ đơn vị triển khai các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại Tỉnh Phú Yên

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Địa chỉ đơn vị triển khai các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại Tỉnh Phú Yên

I. Khám, điều trị ARV miễn phí
STT Tên cơ sở dịch vụ Địa chỉ (Mã vùng) Điện thoại; ĐT trực/ đường dây nóng (nếu có) Giờ làm việc Dịch vụ cung cấp (Ghi rõ chi tiết dịch vụ có khả năng cung cấp)
1 Trung tâm PC HIV/AIDS 103 Nguyễn Văn Linh – P. Phú Lâm – TP Tuy Hoà 057 2220258 7 – 11h 13h30 – 17h Điều trị ARV ngoại trú
2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 15 Nguyễn Hữu Thọ – P9 – TP Tuy Hoà 057 3823219 7 – 11h 13h30 – 17h Điều trị ARV nội trú
II.  Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ (Mã vùng) Điện thoại; ĐT trực/ đường dây nóng (nếu có) Giờ làm việc Dịch vụ cung cấp (Ghi rõ chi tiết dịch vụ có khả năng cung cấp)
1 Trung tâm PC HIV/AIDS 103 Nguyễn Văn Linh – P. Phú Lâm – TP Tuy Hoà 057 2220258 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
2 TT Chăm sóc SKSS 270 Trần Hưng Đạo – P6 – TpTuy Hoà 057 3896856 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
3 Trạm Chuyên khoa Lao 270 Trần Hưng Đạo – P6 – TpTuy Hoà 057 3820166 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
4 BV ĐK tinh 15 Nguyễn Hữu Thọ – P9 – TP tuy Hoà 057 3823219 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
5 BV ĐK huyện Sông Hinh KP5-TT Hai Riêng- Sông Hinh 057 3859436 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
6 TT YTDP Sơn Hoà 67 Nguyễn Chí Thanh – TT Củng Sơn – Sơn Hoà 057 3861329 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
7 Bệnh viện ĐK Phú Hoà TT Phú Hoà – Phú Hoà 057 3886106 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
8 Huyện Tây Hoà Phú Thứ – Hoà Bình 2 – Tây Hoà 057 2246752 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
9 TT YTDP Đông Hoà Thôn 4 – Hoà Vinh – Đông Hoà 057 2240619 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
10 TT YTDP Tuy AN TT Chí Thạnh – Tuy An 057 3866266 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
11 TT YTDP TX Sông Cầu Long Hải Bắc – P Xuân Yên – TX Sông Cầu 057 3875388 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
12 TT YTDP Đồng Xuân Long Châu – TT La Hai – Đồng Xuân 979133917 7 – 11h 13h30 – 17h Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
III.  Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ (Mã vùng) Điện thoại; ĐT trực/ đường dây nóng (nếu có) Giờ làm việc Dịch vụ cung cấp (Ghi rõ chi tiết dịch vụ có khả năng cung cấp)
1 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 270 Trần Hưng Đạo – P6 – TpTuy Hoà 057 3835109 7 – 11h 13h30 – 17h Xét nghiệm, điều trị dự phòng LT HIV cho mẹ và con, cung cấp sữa thay thế