01 - 12 2012

Nhân rộng mô hình hỗ trợ kinh tế cho người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV

homework help book review http://www.motoscarlos.es/?application-essay-for-college-how-to-write-a-good how to title a dissertation wjec english literature creative writing coursework You wont have to spend much time searching for answers to your most pressing questions about the manner we work, when you ask us if we can source site. You may have the idea that you can only gain assistance from AccountingAssistanceHelp.net if you need financial accounting homework help. Tạo công ăn việc làm và cơ hội phát triển kinh tế cho người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV và người sử dụng ma túy tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập xã hội cũng như giảm đói nghèo sẽ góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV.

Custom Essays to Make Your College Life Better. Our high-quality but still How To Write An Application Essay Really Quickly are always at your disposal. how to write an admission essay outline Mba Admission Essays Buy Harvard research paper cover college essay writing prompts Cơ hội tiếp cận nguồn vốn quy mô nhỏ

To Get Best Essay Writing Reviews Service fill out the contact form here or email us at hi@geeksprogramming.com You can get in touch for any with programming assignments or projects in any of the modern programming languages. Sự tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực điều trị và trong lĩnh vực chăm sóc y tế đang góp phần kéo dài cuộc sống của người nhiễm HIV/AIDS và giúp người sử dụng ma túy từ bỏ ma túy trở về với cộng đồng. Điều đó cũng có nghĩa là nhu cầu có việc làm của họ sẽ ngày càng nhiều hơn khi sức khỏe được phục hồi. Nhu cầu vay vốn  của người có HIV càng trở nên cấp bách để giúp họ tự tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sự độc lập về kinh tế, giảm gánh nặng cho gia đình và giúp họ có được niềm tin trong cuộc sống. Tuy nhiên hiện nay, do sự kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội và nhất là của chính những người cung cấp dịch vụ tài chính, khả năng tiếp cận cơ hội tài chính của nhóm này hoàn toàn không dễ dàng. Bên cạnh đó, sự hạn chế về năng lực và kỹ năng phát triển kinh doanh cũng làm cho họ thường bị tách biệt khỏi những cơ hội phát triển kinh tế.

Working with follow link online will get you top grades, and working with us will help you find the best dissertation writers. Try our Để người sống chung với HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV hoặc người có nhiễm HIV có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn quy mô nhỏ, từ một năm trước đây, Dự án Phòng chống HIV tại nơi làm việc của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng các tổ chức khác đã phối hợp với các tổ chức cho vay của Việt Nam là Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) và Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) triển khai các mô hình về hỗ trợ tài chính vi mô, tạo việc làm và sinh kế giúp họ nâng cao thu nhập, mở rộng điều kiện kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và có đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

http://www.corsanews.it/?phd-thesis-on-foreign-policy. At best essay writing service review platform, students will get best suggestions of best essay writing services by expert reviews Tháng 5/2011, Dự án Phòng chống HIV tại nơi làm việc đã phối hợp với các cơ quan chủ chốt như Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360), Trung tâm phòng chống HIV, phòng khám ngoại trú và các nhóm tự lực cùng với TYM thực hiện dịch vụ tài chính vi mô cho người có HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV, thí điểm tại Nghệ An, Hà Nội và Thái Nguyên. Với sự thúc đẩy phương thức tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách bền vững, Dự án đã hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trong đào tạo người có HIV hoặc phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV có đủ kỹ năng sử dụng dịch vụ và gửi họ đến tiếp nhận dịch vụ của TYM. Bên cạnh đó, Dự án chuyển gửi các khách hàng là người có HIV hoặc người có nguy cơ cao trong chương trình TYM đến với các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV tại địa bàn dự án. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhóm đối tượng đích, Dự án trang bị kỹ năng và kiến thức cần thiết cho nhân sự của cả hệ thống dịch vụ TYM và dịch vụ HIV. Dự án còn lồng ghép dịch vụ HIV/AIDS vào hệ thống của TYM bằng việc nâng cấp hệ thống thông tin của TYM nhằm theo dõi tốt hơn việc sử dụng dịch vụ của các nhóm đích.

Cũng trong năm 2011, vào tháng 7, Dự án Phòng chống HIV tại nơi làm việc cũng đã phối hợp với Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) và NHCSXH thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ trọn gói về điều trị và sinh kế cho người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người sử dụng ma túy tái hòa nhập cộng đồng và gia đình họ tại quận Bình Thạnh, quận 4 và quận 8 của TP Hồ Chí Minh. Dự án đã xây dựng năng lực cho nhóm đối tượng đích giúp họ phát triển và thực hiện kế hoach kinh doanh nhỏ cũng như nâng cao năng lực quản lý tài chính, tạo nguồn sinh kế độc lập, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Đặc biệt, dự án còn nâng cao hiểu biết về người sử dụng ma túy tái hòa nhập cộng đồng và người nhiễm HIV trong nhân viên của NHCSXH ở địa bàn thí điểm nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử và nâng cao năng lực làm việc với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

follow - Cooperate with our writers to receive the excellent review meeting the requirements Start working on your essay now with Một mô hình hỗ trợ cải thiện kinh tế thành công, có khả năng nhân rộng và bền vững

Đánh giá về dự án tài chính vi mô thí điểm với TYM và NHCSXH, bà Nancy Natilson, Cố vấn quốc tế về tài chính vi mô của tổ chức Chemonics International cho rằng, tài chính vi mô là một mô hình hỗ trợ cải thiện kinh tế thành công, có khả năng nhân rộng và bền vững cho những người sống chung với HIV và những người dễ bị tổn thương ở Việt Nam.

Sau một năm triển khai các Dự án, NHCSXH và TYM đã cấp tổng số vốn gần 2 tỷ đồng cho trên 150 người thuộc các nhóm đối tượng nêu trên vay. Trong đó, 82 người nhận được các khoản vay của NHCSXH để khởi nghiệp và phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại TP Hồ Chí Minh; 71 người nhận vốn vay và các dịch vụ tài chính và phi tài chính từ TYM để đầu tư vào các loại hình kinh doanh buôn bán nhỏ như mở hiệu tạp hóa, buôn bán các sản phẩm nông nghiệp như rau quả, gia súc và gia cầm và trồng trọt, chăn nuôi. Tính đến 31/5, 100% người vay vốn của TYM và 95% người vay vốn của NHCSXH đã thực hiện việc hoàn trả đầy đủ. Các Dự án cũng đã hỗ trợ tư vấn và đào tạo kỹ năng phát triển kinh doanh cho 235 khách hàng.

Bà Hồ Thị Quý, nguyên Tổng giám đốc TYM cho biết, sau 1 năm thực hiện Dự án thí điểm, chúng tôi rất vui với một thực tế rằng phụ nữ nhiễm HIV là những khách hàng đáng tin cậy vì họ biết sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, hoàn trả các khoản lãi suất đúng thời hạn và thậm chí 100% người vay đã bắt đầu có được các khoản tiết kiệm từ hoạt động kinh doanh của mình và tham gia các chương trình bảo hiểm vi mô như những khách hàng khác của TYM. Họ đã có khả năng làm tăng thu nhập hộ gia đình, trở nên tự tin hơn và hòa nhập với cộng đồng một cách bền vững. Bà Quý còn nhấn mạnh, Dự án đã giúp làm giảm sự kỳ thị với người có HIV trong nội bộ nhân viên TYM để từ đó họ có hiểu biêt đúng đắn hơn về nhóm đối tượng đích và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho nhóm đối tượng này.

Các mô hình thí điểm này cũng là một cơ sở để vận động nguồn vốn từ chính quyền địa phương. Theo báo cáo từ NHCSXH, từ tháng 7/2012, Chi nhánh NHCSXH Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh sẽ cấp gần 400.000 USD để tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay vốn đối với nhóm đối tượng này tại các quận khác của thành phố. Cùng với đó, TYM đã đưa nhóm đối tượng nêu trên vào đối tượng phục vụ của TYM trong kế hoạch hoạt động của tổ chức đến năm 2015.

Theo ĐBND

gambling freeSun Odyssey 449free money no deposit casino